به سايت سيد جليل القدر و صاحب كرامت آقا ميرعبدالعظيم مرعشي فرزند مير ابوالهادي معروف به آميرعظيم كه در سال 1270 هجري قمري در ابركوه يزد وفات نموده اند خوش آمديد. 

 

 
هدف از ايجاد اين سايت

هدف از ايجاد اين سايت تعظيم مقام سيادت ، شناسايي و ثبت اطلاعات شجره نامه اي نوادگان ميرعبدالعظيم و برقراري ارتباط اجتماعي بين اين افراد مي باشد. اميد است با همكاري و همياري اين سادات شاهد پيشرفت روز افزون اين عزيزان باشيم.