شرح حال ميرعبدالعظيم

ميرعبدالعظيم ابن مير ابوالهادي ابن مير محمد سعيد اين مير ابوالهادي اين مير محمد كريم اين مير علي شرفا (شرف الدين ) مي باشند كه با 30 نسل به حضرت اميرالمومنين عليه السلام مي رسند.

مرحوم حجة الاسلام حاج سيد علي اكير عظيمي ابرقويي رحمة الله عليه در يادداشتي چنين مرقوم مي دارند :

چون بعضي نوشته جات و شجره مباركه سلسله سادات كه در ابرقو آمده اند از يزد كه معرف به لسان محلي به آمير عظيمي مي باشند. مهاجرين آنها چندين نفر از اخوان و بني اعمام مرحمت پناه آميرعبدالعظيم رحمة الله عليه بوده اند كه در زمان سلطنت ممد شاه قاجار آمده اندو متدرجاً خواهرزاده هاي ايشان مثل آقا ميرزا رضا و آقا ميرزا جعفر و غير هم باشند و بعضي از ايشان هم در سلطنت ناصر الدين شاه باز مراجعت به يزد كرده اند مثل آقا سيد مهدي پدر آقاسيد حيدر لرنويس و آقا سيد علي پدر مرحوم آقا سيد محمد مجتهد و بعض ديگر هم از ابرقو به اقليد و بلوك آباده سكني دارند.

اما مرحوم ميرعبدالظيم در ابرقو سكونت گزيده و در محله درب قلعه زندگي مي كند زهد و تقوي و شخصيت و سيادت ايشان مردم را تحث تاثير قرار مي دهد و به سبب بروز بعضي كرامات اعتقاد مردم در حق ايشان زياد مي شود و تا پايان عمر از احترام خاصي برخوردار بوده اند.

سال مهاجرت 1250 قمري است ودر سال 1270 هجري قمري وقات مي نمايند و در قبرستان درب قلعه مدفون مي گردند. بر سر مزار ايشان بقعه اي ساخته شده است و زيارتگاه مردم آن ديار است و به مقبره آميرعظيم مشهور است .

فرزندان ذكور ايشان :

1- سيد حيدر             2- حاج سيد محمد       3- حاج سيد امين            4- حاج سيد علي             5- حاج سيد حسين          6- سيد ابوالقاسم

و فرزندان اناث ايشان تا آنجا كه تا كنون اطلاعي بدست آمده :

1- بي بي مرضيه : زوجه آقا سيد علي ساكن فيض آباد بوده است .

2- صغري بيگم : والده سيد مصطفي ناظم

3- بي بي زهرا : مادر ميرزا ماحمد و ميرزا محمود

4- بي بي فاطي : زوجه رجبعلي حاجي محمد

 

به نقل از كتاب شجره نام و نسب نامه سادات مرعشي يزد و فارس به نوشته مرحوم سيد عبدالعلي عظيمي (رحمه الله )